Автор: М. А. Христовска Категорија: интервју
МУЗИКАТА НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ

Периодика: Вечер Датум: 17.05.1986

Автор: М.А. Христовска Категорија: интервју
МУЗИКАТА – ТРАДИЦИЈА
СРЕДБА СО ВИОЛИНИСТОТ ГЕОРГИЈ ЖИСЛИН ОД СССР

Периодика: Вечер Датум: 17.01.1986

Автор: Оливер Белопета Категорија: интервју
НОВА СТАРА СЕНЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1984

Автор: Оливер Белопета Категорија: интервју
ДВЕ ИЗНЕНАДУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.10.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: интервју
СВЕЖИ МУЗИЧКИ ИДЕИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1983

Автор: Оливер Белопета Категорија: интервју
ТИВКО ДО УСПЕХОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.10.1983

Автор: О. Спиркоска Категорија: интервју
МУЗИЧКИ ОТКРИТИЈА – Разговор со музикологот Здравко Блажековиќ и пијанистката Иванка Кордиќ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.10.1980

Автор: Јелица Ѓеорѓеива Порента Категорија: интервју
ПОЧЕТОК СО ТРИУМФАЛНАТА МУЗИКА НА „АИДА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.07.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: интервју
РЕВОЛУЦИЈАТА КАКО НЕПРЕСУШНА ИНСПИРАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.07.1980

Автор: Веле Митаноски Категорија: интервју
„СВЕТА СОФИЈА“-РАДОСТ И ОДГОВОРНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 13.08.1979