Автор: Миле Маневски Категорија: интервју
МОСТ МЕЃУ МЕКСИКО И МАКЕДОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.02.1977

Автор: Јелица Ѓорѓиева Порента Категорија: интервју
АНА СКЕРЛЕВА НА ОПЕРСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.01.1977

Автор: / Категорија: интервју
ПОГОЛЕМА ПРИСУТНОСТ ВО СВЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.08.1976

Автор: Ј.П. Категорија: интервју
„ОСНОВНО НАСТОЈУВАЊЕ НА ОХРИДСКО ЛЕТО: КВАЛИТЕТНА И ПОТВРДЕНА ПРОГРАМА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1976

Автор: Д.П. Категорија: интервју
„КОМПЛИМЕНТИ ЗА МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА МУЗИКА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.07.1976

Автор: С. Ѓуровска Категорија: интервју
ОПЕРАТА-ДУХОВНА ПОТРЕБА НА НАРОДОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1976

Автор: С. Ѓуровска Категорија: интервју
АКАДЕМИИТЕ ДАВААТ САМО КОНЦЕРТНИ ИЗВЕДУВАЧИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1976

Автор: В. Цветаноски Категорија: интервју
СМОТРА НА ДОСТИГНУВАЊАТА НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.05.1976

Автор: М. Маневски Категорија: интервју
УМЕТНИКОТ МОРА ДА ГО ДАВА МАКСИМУМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.03.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: интервју
СТАГНАЦИЈАТА НА РЕПРОДУКТИВЕН ПЛАН ВЛИЈАЕ И НА ТВОРЕШТВОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1975

Автор: Славко Маринковиќ Категорија: интервју
МЛАДОСТА НЕ СЕ МЕРИ СО ГОДИНИ

Периодика: Вечер Датум: 15.11.1975