Автор: Веле Митаноски Категорија: интервју
НЕМА ФЕСТИВАЛСКА БОЛЕСТ

Периодика: Вечер Датум: 21.07.1979

Автор: С. Ѓ. Категорија: интервју
ИЗРАСНАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МУЗИЧКИ ТРАДИЦИИ – ПРВА ПОЧЕТНА ШКОЛА ЗА КЛАВИР

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.06.1979

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
МУЗИКАТА НА ДОКУЗОВИ

Периодика: Вечер Датум: 01.05.1979

Автор: С. Ѓ. Категорија: интервју
НОТИТЕ СЕ ПРЕТТЕКСТ ШТО УМЕТНИКОТ ГО ОЖИВОТВОРУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1979

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
СРЕДБА СО КОМПОЗИТОРОТ РИСТО АВРАМОВСКИ-ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА „4 ЈУЛИ’

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.07.1978

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
КУЛТУРНАТА СОРАБОТКА Е НА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО НИВО – СРЕДБА СО ДИРИГЕНТОТ АНТОН КОЛАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.04.1978

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
НАПУШТАЊЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАМКИ – СРЕДБА СО ДИРИГЕНТОТ ТОМИСЛАВ ШОПОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.04.1978

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
ПРОПАГИРАЊЕТО НА СЕРИОЗНАТА МУЗИКА Е НЕОПХОДНО – СРЕДБА СО ОСКАР ДАНОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.03.1978

Автор: В. Механџиски Категорија: интервју
СО ГОДИНИ НЕПРОМЕНЕТИ СОСТОЈБИ – СРЕДБА СО ФИМЧО МУРАТОВСКИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.03.1978

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: интервју
СЕКОЈА УЛОГА-ПОДАРОК ЗА ПУБЛИКАТА

Периодика: Вечер Датум: 21.02.1978