Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: есеј
ВЕДРИ ТОНОВИ НА ВИРТУОЗНИ ИСПОЛНИТЕЛИ
концерт на надежните македонски виолинисти

Периодика: Дневник Датум: 12.10.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: есеј
ВОЛШЕБНИК ВО ЕЛЕКТРИЧНАТА ЗЕМЈА НА РОК-ЕН-РОЛОТ
ЏИМИ ХЕНДРИКС - 30 ГОДИНИ ОД СМРТТА

Периодика: Утрински весник Датум: 18.09.2000

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: есеј
СТОЖЕР НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКА КУЛТУРА
95 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА СТЕФАН ГАЈДОВ 1905-1992

Периодика: Утрински весник Датум: 08.06.2000

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: есеј
ЗЕМЈА НА МУЗИКАТА
МАКРОПРОЕКТ НА МАНУ: ИСТОРИЈА НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНИЈА (7)

Периодика: Утрински весник Датум: 08.04.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: есеј
ВРВ КОЈ НЕ МОЖЕШЕ ДА СЕ ИЗМЕРИ
250 ГОДИНИ ОД СМРТТА НА БАХ

Периодика: Утрински весник Датум: 21.01.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: есеј
ШИРОК СПЕКТАР НА НИЈАНСИ
концерт на македонската филхармонија

Периодика: Утрински весник Датум: 21.12.1999

Автор: Елени Новаковска Категорија: есеј
СИНКРЕТИЧНОСТ НА МУЗИКАТА, ТАНЦОТ И ГОВОРОТ
македонскиот музички фолклор и џезот

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.10.1998

Автор: Оливер Белопета Категорија: друго
МУЗИКА ШТО ПЛАШИ
ЗА ЏЕЗОТ, ФЕСТИВАЛОМАНИЈАТА, ЧИК КОРИА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1994

Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: есеј
ИНСТРУМЕНТ ПО КОЈ ШТО СВИРИ ВСЕЛЕНАТА
КОН ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГУСТАВ МАЛЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.02.1991

Автор: д-р Драгослав Ортаков Категорија: есеј
КОНСТАНТНА МЕЛОДИСКА ФЛЕКСИЈА
ЦРКОВНОТО ПЕЕЊЕ ВО КЛИМЕНТОВАТА ШКОЛА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.09.1986