Автор: Ристо Аврамовски Категорија: хроника
СРДЕЧЕН ПРИЕМ И КОРИСНИ КОНТАКТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: Осврт, хроника
ЗА ТВОРЕШТВОТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОМПОЗИТОРИ

Периодика: Разгледи Датум: 01.05.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: хроника
КОНЦЕРТНА ХРОНИКА

Периодика: Разгледи Датум: 08.04.1960

Автор: Тодор Скаловски Категорија: хроника
15 ГОДИНИ МУЗИЧКА ДЕЈНОСТ BO НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1960

Автор: Владо Чучков Категорија: хроника
МУЗИЧКА ХРОНИКА

Периодика: Разгледи Датум: 07.03.1960

Автор: Таки Хрисиќ/Сергие Михајлов Категорија: хроника
МУЗИЧКИОТ ЖИВОТ ВО ВНАТРЕШНОСТА

Периодика: Разгледи Датум: 12.08.1956

Автор: Илија Николовски Категорија: хроника
ГОЛЕМ ФЕСТИВАЛ НА ХОРОВИ ВО АП ВОЈВОДИНА

Периодика: Разгледи Датум: 13.06.1956

Автор: Томислав Зографски Категорија: хроника
РАЗГОВОРИ ЗА МАКЕДОНСКОТО СОВРЕМЕНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Разгледи Датум: 04.09.1955

Автор: Петре Богданов Кочко Категорија: хроника
ВО ИЗМИНАТАТА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА

Периодика: Разгледи Датум: 12.09.1954

Автор: Васил Ќортошев Категорија: хроника
МУЗИЧКИ ОСВРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1952

Автор: Скопски гласник Категорија: хроника
РАЗВОЈ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА У СКОПЉУ

Периодика: 448 Датум: 01.01.1937

Автор: БИШ. Категорија: критика, хроника
СКОПСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО „ВАРДАР“ У СОЛУНУ

Периодика: Вардар Датум: 16.06.1936