Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ОДЛИЧЕН КОЛЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ЕПСКИ РАЗМАВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.11.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СПЕКТАКЛОТ НЕ ИЗОСТАНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МАТНО И КОНТРАВЕРЗНО

Периодика: Вечер Датум: 25.05.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК – ДОБРО

Периодика: Вечер Датум: 18.12.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АНГАЖИРАН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС

Периодика: Вечер Датум: 20.01.1982

Автор: Ј. К. Категорија: критика
ПРИЈАТНА МОЦАРТОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.05.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВО ЗНАКОТ НА РОМАНТИЗМОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.02.1980

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПРОДОЛЖУВА УСПЕШНАТА СЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.1978

Автор: В. М. Категорија: интервју
НЕПРЕКИНАТА ДОЛГОРОЧНА СОРАБОТКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.01.1978