Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КОГА ОРКЕСТАРОТ Е ИНСПИРИРАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.06.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 10.06.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НА КРАЈОТ – „ИНТЕРНАЦИОНАЛНО“!

Периодика: Вечер Датум: 07.06.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО РАЗЛИЧНИ ПРИОДИ

Периодика: Вечер Датум: 04.06.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ ОЧЕКУВАНОТО И ПРИКАЖАНОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЕБОЛИ НАЈУСПЕШНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
УБАВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ЈУБИЛЕЈОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.05.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
БОГАТСТВО ОД НИЈАНСИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СОЛИСТИТЕ НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ТРАДИЦИЈАТА И НАСПРОТИ НЕА

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.04.1982