Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕПАК – ДОБРО

Периодика: Вечер Датум: 18.12.1982

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ПОЗИТИВНА ОЦЕНКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.11.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КРЕАТИВЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ЗАФАТ

Периодика: Вечер Датум: 19.10.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЦИВИЛИЗИРАНО КОНЦЕРТИРАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 05.10.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
КОГА ЌЕ ОДЗВУЧИ И ПОСЛЕДНИОТ АКОРД

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.08.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ БОЈАТА И НЕИЗЕДНАЧЕНОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЛАДЕШКИ ТЕМПЕРАМЕНТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.08.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НЕДОСТИГНАТИ ВИСОЧИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
СОЛИДНИ ПРЕТСТАВУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.08.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1982