Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
УСПЕШНИ РАКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.06.1980

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ВЕЛИКАН НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.06.1980

Автор: Ѓорѓе Шаула Категорија: Осврт
КАКО ДА СЕ ОПРАВДА СТЕКНАТОТО РЕНОМЕ – МАЈСКИТЕ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ И ОКОЛУ НИВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: Осврт
НЕДОВОЛНО ИНТЕРЕСИРАЊЕ НА МЛАДИТЕ МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1980

Автор: Димитар Чемков Категорија: Осврт
СТИЛСКО И ЗВУКОВНО РАЗНОБРАЗИЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1980

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ЈУГОСЛОВЕНСКА ЏЕЗ РЕНЕСАНСА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.12.1979

Автор: Димитар Чемков Категорија: Осврт
ТИЕ ГИ ИСПИШАА НАЈУБАВИТЕ СТРАНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1979

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ВЕЧЕР ШТО БУДИ НОСТАЛГИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.11.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: Осврт
СЕ ПОАМБИЦИОЗНА И ПОПЛОДОНОСНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.11.1979

Автор: С. Чериков Категорија: Осврт
ЈУГОСЛОВЕНСКА РОК-СЦЕНА. ОД ИМИТАТОРСТВО ДО КРЕАТИВНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.11.1979