Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
УСПЕШЕН СТАРТ НА ПРВИОТ НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.09.1979

Автор: Јелица Ѓорѓиева Порента Категорија: Осврт
ПОТТИК ЗА КАМЕРНОТО ОПЕРСКО И БАЛЕТСКО ТВОРЕШТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1979

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
СУПТИЛЕН ВОКАЛЕН ЛИРИЧАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.01.1979

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
УСПЕХ НА СКОПСКИОТ БИГ-БЕНД

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1979

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: Осврт
СТАБИЛНОСТ ВО МУЗИЧКОТО ТВОРЕШТВО

Периодика: Вечер Датум: 22.11.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ТРАДИЦИОНАЛНИОТ ЏЕЗ НАЈПРИФАТЛИВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.06.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
ПЕСНАТА НА ЕВРОПА ГО ГУБИ СВОЈОТ БЛЕСОК

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1978

Автор: Михајло Николовски Категорија: Осврт
ВО СЛУЖБА НА ДУХОВНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА МУЗИЧКАТА УМЕТНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.01.1978

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: Осврт
МИЛИКИН ЏЕЗ ОРКЕСТАРОТ ОДУШЕВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.01.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: Осврт
КАДЕ СМЕ ВО ИНТЕРНАЦИОНАЛНАТА МУЗИЧКА РАЗМЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.01.1978