Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ОСЦИЛАНТНИ ВРЕДНОСТИ
по деновите на македонската музика

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.04.2000

Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ДОМАШЕН КВАЛИТЕТ ШТО ТРЕБА ДА ГО СЛУШНАТ И СТРАНЦИ
денови на македонската музика

Периодика: Дневник Датум: 05.04.2000

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЕДНОСТАВНО, ПУБЛИКАТА ГО САКА ОВОЈ НАСТАН
осумнаесетти скопски џез фестивал

Периодика: Утрински весник Датум: 29.10.1999

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
МУЗИЧКИ КОНТРОВЕРЗИИ
скопски џез фестивал

Периодика: Утрински весник Датум: 25.10.1999

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
ПОЛНОКРВНА УМЕТНОСТ
интерфест 99

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1999

Автор: Валентина Димитровска Категорија: критика
УСПЕШЕН ПОЧЕТОК – ОТВОРЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ
по завршувањето на првиот летен кумановски џез фестивал

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.09.1999

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
БОГАТСТВО БЕЗ ГРАНИЧНИ МЕЃИ
охридско лето - музичка ретроспектива

Периодика: Утрински весник Датум: 03.08.1999

Автор: Зоран Ричлиев Категорија: критика
ОД ТЕХОПОЛИС 1992 ДО МЕЈСИДОНИА КЛАСА 999
прв цд на македонска електронска музика

Периодика: Утрински весник Датум: 28.06.1999

Автор: Костадин Костадиновски Категорија: критика
ОСЦИЛАЦИИ ВО ИЗРАЗНИТЕ МОЖНОСТИ НА АКТЕРИТЕ
кон мајските оперски вечери 99

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1999

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
БУРНИ АПЛАУЗИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ БАЛЕТ „ТРИ СЕСТРИ“
по фестивалот „европски театарски движења„ во подгорица

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.07.1998