Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ПРЕТЕЖНО СО МЛАДИ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.03.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 18.03.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СЕРИОЗЕН ИСПОЛНУВАЧКИ ПРИОД

Периодика: Вечер Датум: 08.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВИОЛИНСКАТА РЕПРОДУКЦИЈА-ВО ЦЕНТАРОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ИЗДРЖАНО И НА НИВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНО И УСПЕШНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.04.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ФРАНК И ПРОШЕВ НАЈУСПЕШНО ИЗВЕДЕНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.04.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ГРИЖА ЗА ДОМАШНИОТ УМЕТНИК

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1973