Автор: (Н.П.) Категорија: критика
КРАТКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ЗА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА, ОПЕРА И БАЛЕТ
Ми-Ан го објави третиот том од едицијата „Кратка Мианова енциклопедија“

Периодика: Утрински весник Датум: 29.12.2009

Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ТВОРЕЧКИ НАТПРЕВАР НА СЦЕНАТА

Периодика: Утрински весник Датум: 04.04.2008

Автор: Емилија Џипунова Категорија: критика
БАЛЕТСКОТО УЧИЛИШТЕ Е СУШТИНСКА АЛКА ЗА ИДНИТЕ БАЛЕТСКИ УМЕТНИЦИ
Со укинувањето на МБУЦ "Илија Николоовски Луј" се нарушува иднинатат на балетската уметност

Периодика: Утрински весник Датум: 08.01.2002

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗВЕДУВАЧКА УПОРНОСТ
за четирите концертни вечери на манифестаццијата „денови на македонската музика“

Периодика: Вечер Датум: 30.03.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО СТАРО ИМЕ ВО НОВИ ДОКАЖУВАЊА?
за концертитте на камерните ансамбли на МРТ и Македонската филхармонија

Периодика: Вечер Датум: 08.02.1993

Автор: Љ. Кочовски Категорија: критика
ИЗВЕДБИ ДО СОВРШЕНСТВО

Периодика: Вечер Датум: 09.08.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ДОПАДЛИВИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1988

Автор: Б.Ортаков Категорија: критика
ВОЗБУДЛИВИ ПОСВЕТУВАЊА
КОН НАСТАПИТЕ НА ДУОТО ХАЏИГЕОРГИЕВА-КОРОЉОВ И ЈАПОНСКИОТ ВИОЛОНЧЕЛИСТ МИНЕО ХАЈАШИ НА ОХРИДСКО ЛЕТО 88

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 21.11.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Периодика: Вечер Датум: 03.10.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
НЕДОВОЛНА ПОДГОТОВКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 10.06.1982

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВА РЕЦИТАЛА СО ДОМАШНИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРИЈАТНИ МИГОВИ СО СКОПСКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.08.1980