Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗВЕДУВАЧКА УПОРНОСТ
за четирите концертни вечери на манифестаццијата „денови на македонската музика“

Периодика: Вечер Датум: 30.03.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО СТАРО ИМЕ ВО НОВИ ДОКАЖУВАЊА?
за концертитте на камерните ансамбли на МРТ и Македонската филхармонија

Периодика: Вечер Датум: 08.02.1993

Автор: Љ. Кочовски Категорија: критика
ИЗВЕДБИ ДО СОВРШЕНСТВО

Периодика: Вечер Датум: 09.08.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ДОПАДЛИВИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1988

Автор: Б.Ортаков Категорија: критика
ВОЗБУДЛИВИ ПОСВЕТУВАЊА
КОН НАСТАПИТЕ НА ДУОТО ХАЏИГЕОРГИЕВА-КОРОЉОВ И ЈАПОНСКИОТ ВИОЛОНЧЕЛИСТ МИНЕО ХАЈАШИ НА ОХРИДСКО ЛЕТО 88

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1988

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 21.11.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОТРЕБЕН ЕКСПЕРИМЕНТ

Периодика: Вечер Датум: 03.10.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
НЕДОВОЛНА ПОДГОТОВКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1983

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Вечер Датум: 10.06.1982

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДВА РЕЦИТАЛА СО ДОМАШНИ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.08.1980