Автор: Тодор Скаловски Категорија: друго
НИЗА СВЕЧЕНИ ПРИРЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.02.1960

Автор: Васил Хаџиманов Категорија: друго
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА МУЗИЧКИ ФОЛКЛОРИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.09.1958

Автор: Васил Хаџиманов Категорија: друго
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА МУЗИЧКИТЕ ФОЛКЛОРИСТИ ВО ЛИЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1958

Автор: Бранко Каракаш Категорија: друго
СЛАБА ПОСЕТА НА КОНЦЕРТИТЕ НА ДОМАШНИТЕ РЕПРОДУКТИВЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.01.1958

Автор: Бранко Каракаш Категорија: друго
НЕГРИЖА ОКОЛУ НЕГУВАЊЕТО И НАБАВУВАЊЕТО НА КЛАВИРИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.08.1957

Автор: Бранко Каракаш Категорија: друго
ШТО ПОКАЖА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА HA НРМ ВО ИЗМИНАТАТА СЕЗОНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.08.1957

Автор: Иван Тошевски Категорија: друго
ПОФАЛБА НА АМАТЕРИЗМОТ

Периодика: Разгледи Датум: 27.01.1957

Автор: Тодор Скаловски Категорија: друго
КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКАТА КАМЕРНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1956

Автор: Стојан Крстевски Категорија: друго
ЗА ПОГОЛЕМА МУЗИЧКА КУЛТУРА

Периодика: Разгледи Датум: 04.11.1956

Автор: С(тојан) Крстевски Категорија: друго
ЗА МУЗИЧКАТА НАСТАВА

Периодика: Разгледи Датум: 29.07.1956