Наслов:

ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА МУЗИЧКИТЕ ФОЛКЛОРИСТИ ВО ЛИЕЖ