Автор: / Категорија: друго
ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И СОСТОЈБИТЕ ВО МУЗИЧКИОТ ЖИВОТ КАЈ НАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.04.1972

Автор: Душан Трбојевиќ, Категорија: друго
ЗА КРИТИКАТА НА В. ЧУЧКОВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1971

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: друго
ВИРТУОЗНАТА КАТЕРИНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.02.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: друго
НОВИ НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.07.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: друго
ЧЕШКАТА ВОКАЛНА ГРУПА „ИНКОГНИТО“

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1965

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: друго
НА ТЕМА: ИМПРОВИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.05.1964

Автор: О. Категорија: друго
АЛЕКСАНДАР ЏАМБАЗОВ: АФИНИТЕТИ И ЗА ОПЕРЕТСКО-РЕВИЈАЛНА КОМПОЗИЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.04.1963

Автор: К.Г. Категорија: друго
БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ: ЦИКЛУС „ИСТОРИСКИ ПОЕМИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.03.1963

Автор: К.Г. Категорија: друго
ТРИУМФ НА МЛАДИОТ ДИРИГЕНТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.11.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: друго
УШТЕ ЕДНА БЛАГОДАРНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.12.1961