Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОД ПЕКОЛОТ ДО – СВЕТЛОСТА!

Периодика: Вечер Датум: 13.05.1986

Автор: Димче Николески Категорија: критика
РАЗИГРАНАТА ФЛЕЈТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1984

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ОПЕРА СО НАГЛАСЕН АРТИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.05.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
НЕЗАДОВОЛЕН КРИТЕРИУМ НА КОЛЕКТИВНА УИГРАНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.05.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНСИСТИРАЊЕ НА ВИРТУОЗНОСТ

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ЕДНОСТАВНО И ИСКРЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.01.1977

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ЕДЕН ДЕБИ И ЕДЕН ЈУБИЛЕЈ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.12.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСЕН СТАРТ

Периодика: Вечер Датум: 21.12.1974

Автор: Петре Богдaнов-Кочко Категорија: критика
НЕКОНВЕНЦИОНАЛНО И ТЕМПЕРАМЕНТНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1967

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧУДЕСНА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.03.1966