Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА ПОПУЛАРНАТА ХОРСКА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.07.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ИЗВЕДУВАЧКО ТЕЛО СО ВОНРЕДНИ КАВЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.08.1978

Автор: Миле Маневски Категорија: Осврт
РАСТЕЖ СО КВАЛИТЕТНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.10.1977

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНИЧКИ РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.07.1977

Автор: Тодор Скаловски Категорија: критика
ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕЛО

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.06.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ХОРСКИТЕ НАСТАПИ НАЈИЗДРЖАНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.10.1976

Автор: М. Маневски Категорија: критика
СМОТРА НА НАШИТЕ МУЗИЧКИ ДОСТИГАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.10.1976

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ВО ЗНАК НА СЛОВЕНЕЧКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.03.1976

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСООДВЕТНИ ИСПОЛНУВАЧКИ РЕШЕНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 30.07.1975

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗНОВИДНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.07.1975