Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
НОВИ ЗВУЧНИ ПРОСТОРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.06.1975

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
УСПЕШЕН РАЗВОЈ

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.03.1974

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
УСПЕШНА ХОРСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1973

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ВЕЛИЧЕСТВЕНА СМОТРА НА ХОРСКИОТ АМАТЕРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.06.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КОНСТАНТЕН РАСТЕЖ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.07.1972

Автор: В. Категорија: Осврт
ИНТЕНЗИВИРАЊЕ НА ХОРСКИОТ АМАТЕРИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРИЈАТНО ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.07.1971

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ПОДЕМ НА ХОРСКАТА УМЕТНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.07.1970

Автор: Илија Зафировски Категорија: критика
ТРИ УСПЕШНИ НАСТАПИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАН ШТО ВЕТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.04.1962