Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ВРВНО ИСПОЛНИТЕЛСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1984

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
БЕСПРЕКОРЕН ГУДАЧКИ ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДРАМАТИЧНА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Вечер Датум: 17.10.1980

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЧАВДАРЦИ: ТАТКО И СИН

Периодика: Вечер Датум: 19.12.1979

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
МУЗИКАЛНО И МИСЛОВНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НИШТО БЕЗ ШОСТАКОВИЧ

Периодика: Вечер Датум: 29.03.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
РАЗЛИЧНИ ОСТВАРУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.01.1976

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ЦЕЛОСНО ТОЛКУВАЊЕ НА МУЗИЧКИТЕ ДЕЛА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.08.1975

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УМЕТНОСТ ШТО МОРА ДА СЕ ПОЧИТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.12.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СПОКОЈНО МУЗИЦИРАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.10.1970