Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
КВАЛИТЕТНИ КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.08.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
УСПЕШНА МЕНДЕЛСОНОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.04.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСЛЕДНО И ВДАХНОВЕНО

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.01.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
БОГАТА ТОНСКА ПАЛЕТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.02.1978

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ПРОДОЛЖУВА УСПЕШНАТА СЕРИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПЕРСПЕКТИВНА УМЕТНИЧКА КАРИЕРА

Периодика: Вечер Датум: 25.08.1977

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МАЛ, НО ПРЕФИНЕТ ГЛАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.08.1977

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Вечер Датум: 04.02.1976

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
РЕПРОДУКТИВЦИ СО ГОЛЕМИ ПЕРСПЕКТИВИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.10.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТАЛЕНТИРАНИ РЕПРОДУКТИВЦИ

Периодика: Вечер Датум: 12.10.1974