Автор: Благоја Ивановски Категорија: есеј
БЕЛА БАРТОК

Периодика: Разгледи Датум: 16.10.1955

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: есеј
ИМПРЕСИОНИЗМОТ НА КЛОД ДЕБИСИ

Периодика: Разгледи Датум: 07.07.1955

Автор: Петре Богданов-Кочко Категорија: есеј
МУЗИЧКА КРИТИКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЈА

Периодика: Разгледи Датум: 01.01.1955

Автор: Васил Ќортошев, Артур Сурмејан Категорија: друго
НЕШТО ЗА МУЗИЧКАТА КРИТИКА КАЈ НАС

Периодика: Нова Македонија Датум: 08.11.1954

Автор: Томислав Зографски Категорија: есеј
ИМИЊА ВО СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 29.08.1954

Автор: Томислав Зографски Категорија: есеј
„ВАГНЕР, ВЕРДИ И АИДА“- КОН ПРЕМИЕРАТА НА „АИДА“ ВО МНТ,

Периодика: Разгледи Датум: 01.08.1954

Автор: Петре Богднов Кочко Категорија: есеј
ИНДИВИДУАЛЕН ИЗРАЗ

Периодика: Разгледи Датум: 03.01.1954

Автор: Васил Ќортошев Категорија: друго
МУЗИКАТА ВО „ФРОСИНА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.12.1952