Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
СЕВДАХ ИЛИ БЕТОВЕН?

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1965

Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
ОКОЛУ ПРОБЛЕМОТ НА УМЕТНИЧКАТА СОВЕСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.12.1964

Автор: Тодор Скаловски Категорија: есеј
РЕФЕРАТ НА МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ ВО НОБ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.08.1959

Автор: Владо Чучков Категорија: есеј
ЕДНА КОНГРЕСНА СРЕДБА

Периодика: Разгледи Датум: 03.11.1957

Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
„ГОРСКИ ВЕНЕЦ“ ОД НИКОЛА ХЕРЦИГОЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.10.1957

Автор: Тома Прошев Категорија: есеј
ЗА НАРОДНОТО ВО МУЗИКАТА

Периодика: Разгледи Датум: 26.08.1956

Автор: Драган Бојаџиев Категорија: есеј
СОДРЖИНА НА МУЗИЧКАТА УМЕТНОСТ

Периодика: Разгледи Датум: 22.04.1956

Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
ПИОНЕР НА СРПСКАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 25.03.1956

Автор: Благоја Ивановски Категорија: есеј
ЗА НАРОДНАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 26.02.1956

Автор: Томе Момировски Категорија: есеј
ПРИЈАТЕЛИ НА МУЗИКАТА

Периодика: Разгледи Датум: 27.11.1955