Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО РИЗИК, НО УСПЕШНО

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ОДЛИЧЕН КОЛЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1984

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ГОСТИТЕ, СОЛИСТИ ПРЕД СЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ ОЧЕКУВАНОТО И ПРИКАЖАНОТО

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНАСИЛЕНА ПРЕМИЕРА

Периодика: Вечер Датум: 05.02.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ ТРАДИЦИЈАТА И СОВРЕМЕНОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.1982

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРОЛЕТ ВО СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1979

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВОНРЕДНА ОПЕРСКА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШЕН ЗАФАТ

Периодика: Вечер Датум: 16.05.1978

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОВОЛНО НЕСИГУРНО

Периодика: Вечер Датум: 12.05.1977