Автор: Слаѓана Јовановиќ Категорија: критика
ПРЕТСТАВА СО ДОБРИ СОЛИТИ И СТЕРЕОТИПНИ СЦЕНСКИ ДВИЖЕЊА
„СЕВИЛСКИОТ БЕРБЕРИН“ ОД ЏОАКИНО РОСИНИ, ОПЕРА ПРИ МНТ

Периодика: Дневник Датум: 10.01.2001

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОСОБЕНО УСПЕШНА ВИОЛЕТА
за вердиевата „травијата“ под диригентство на а. лековски

Периодика: Вечер Датум: 18.05.1994

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ПОЛН ПОГОДОК
КОН ТОСКА И МЛАДИТЕ ОПЕРСКИ НАДЕЖИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УБЕДЛИВО ОЖИВОТВОРУВАЊЕ
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ЦАР САМУИЛ ОД КИРИЛ МАКЕДОНСКИ ВО ИЗВЕДБА НА ОПЕРАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1990

Автор: Б. Ортаков Категорија: критика
УСПЕШНА ОБНОВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.10.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
МАЛОКРВНАТА КАРМЕН НА МИШЕЛ ФРАНЧЕСКИ
ЗА ИЗВЕДБАТА НА БИЗЕОВАТА КАРМЕН НА МОВ

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА ТЕНОРА – ДВЕ ПРЕТСТАВИ

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1985

Автор: Снежана Пановска Категорија: критика
НА ПОЛОВИНА ПАТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.05.1985

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
УБАВ ПОТЕГ – СО „ВАРИЈАЦИИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.05.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕПОТПОЛНИ РЕШЕНИЈА

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СО РИЗИК, НО УСПЕШНО

Периодика: Вечер Датум: 14.05.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ОДЛИЧЕН КОЛЕКТИВЕН РЕЗУЛТАТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1984

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ГОСТИТЕ, СОЛИСТИ ПРЕД СЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1982