Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
ГОСТИТЕ, СОЛИСТИ ПРЕД СЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.07.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НА КРАЈОТ – „ИНТЕРНАЦИОНАЛНО“!

Периодика: Вечер Датум: 07.06.1982

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИЗНАСИЛЕНА ПРЕМИЕРА

Периодика: Вечер Датум: 05.02.1982

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МЕЃУ ТРАДИЦИЈАТА И СОВРЕМЕНОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.01.1982

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
МЛАДОСТ И НОВИНИ НА КОНЦЕРТНИТЕ ПОДИУМИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1977

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
„АИДА“ ШТО ЌЕ СЕ ПАМЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.06.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
АИДА-ВРВНО ДОЖИВУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1974

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
„АИДА“ – НАЈГОЛЕМО ОСТВАРУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.06.1973

Автор: Гордана Бачоска Категорија: критика
НЕНАМЕТЛИВО УМЕТНИЧКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ

Периодика: Вечер Датум: 30.05.1972

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ГОСТУВАЊЕ НА МАРИЈА КЕРЕСТЕЗИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.04.1965