Автор: Драго Јаневски Категорија: критика
БОГАТА ЗВУЧНОСТ
кон операта „аида“ од ѓузепе верди

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.06.1996

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОМРАЧЕНИ ОПЕРСКИ ПРАЗНУВАЊА
кон изведбата на „аида“ и дострелите на годинашните мајски оперски вечери

Периодика: Вечер Датум: 08.06.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ЗАВЕСАТА ПАДНА!
завршија мајските оперски вечери

Периодика: Вечер Датум: 02.06.1992

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
И ДОЈДЕ КРАЈОТ …
за „аида“ завршницата на мов, под диригентство на александар лековски

Периодика: Вечер Датум: 04.06.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВОНРЕДНИ ПЕЈАЧКИ КРЕАЦИИ
ЗА СВЕЧЕНАТА АИДА ОД Ѓ. ВЕРДИ

Периодика: Вечер Датум: 03.06.1988

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ХЕТЕРОГЕНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.06.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КРАЈ БЕЗ БЛЕСОЦИ
ЗА АИДА СО ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СОЛИСТИЧКА ЕКИПА

Периодика: Вечер Датум: 02.06.1987

Автор: Горјан Коруновски Категорија: критика
ПРЕКРАСНА АИДА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1986

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
КРАЈОТ ДЕЛОТО НЕ ГО УКРАСИ

Периодика: Вечер Датум: 05.06.1985

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
СПЕКТАКЛОТ НЕ ИЗОСТАНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.06.1983