Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
БЛАГОРОДНА ОРИЕНТАЦИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.03.1973

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ ПОСТИГАЊА, НО И ИСПОЛНУВАЧКИ НЕСКЛАДНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1961

Автор: Кирил Македонски Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.04.1953