Автор: Јосип Брнобиќ Категорија: критика
КОНЦЕРТ ВИРТУОЗА Г. ЈЕЦИЌА И ЊЕГОВИХ УЧЕНИКА

Периодика: Вардар Датум: 12.05.1936

Автор: Миодраг Васиљевиќ Категорија: критика
КОНЦЕРТ А. АНАСТАСИЈЕВИЌА

Периодика: Вардар Датум: 13.01.1936

Автор: Н.Н. Категорија: критика
ЈАВНИ МУЗИЧКИ ЧАС ШКОЛЕ „МОКРАЊАЦ“

Периодика: Вардар Датум: 28.05.1935

Автор: Миодраг Василевиќ Категорија: критика
МУЗИЧКИ ПРЕГЛЕД – ДУХОВНИ КОНЦЕРТ СКОПСКОГ ПЕВАЧКОГ ДРУШТВА „МОКРАЊАЦ“

Периодика: Јужни преглед Датум: 01.03.1935