Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВ ПОЧЕТОК НА ВТОРИТЕ „ТЕТОВСКИ ХОРСКИ ОДЗИВИ“

Периодика: Нова Македонија Датум: 22.06.1975

Автор: Н. М. Категорија: Осврт
ВРЕМЕТО ГИ ПОКАЖУВА ВРЕДНОСТИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 31.03.1971

Автор: Властимир Николовски Категорија: есеј
ПИОНЕР НА СРПСКАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 25.03.1956

Автор: Благоја Ивановски Категорија: есеј
ЗА НАРОДНАТА МУЗИКА

Периодика: Разгледи Датум: 26.02.1956

Автор: Петре Богданов Кочко Категорија: хроника
ВО ИЗМИНАТАТА КОНЦЕРТНА СЕЗОНА

Периодика: Разгледи Датум: 12.09.1954

Автор: Скопски гласник Категорија: хроника
РАЗВОЈ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА У СКОПЉУ

Периодика: 448 Датум: 01.01.1937

Автор: Рудолф Трој Категорија: критика
ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МОКРАЊАЦ“ – 1

Периодика: Вардар Датум: 30.06.1936

Автор: Јосип Брнобиќ Категорија: критика
ПОТРЕБА ОСНИВАЊА ЈЕДНОГ СОЛИДНОГ ОРКЕСТРА У СКОПЉУ

Периодика: Вардар Датум: 24.06.1936

Автор: Н.Н Категорија: друго
ЛЕСКОВАЧКА ЦРКВЕНО-ПЕВАЧКА ДРУЖИНА „БРАНКО“ ПРОСЛАВИЌЕ НА ДРУГИ ДАН ДУХОВА ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦУ СВОГА ПЛОДНОГ РАДА

Периодика: Вардар Датум: 28.05.1936

Автор: Н.Н. (Јосип Брнабиќ) Категорија: критика
ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ СКОПСКЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МОКРАЊАЦ“

Периодика: Вардар Датум: 23.05.1936