Автор: Тодор Скаловски Категорија: друго
КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР НА МАКЕДОНСКАТА КАМЕРНА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 05.12.1956

Автор: Владо Атанасов Категорија: критика
ЛУЧИЈА ДИ ЛАМЕРМУР – ПРЕМИЕРА НА СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Разгледи Датум: 04.10.1956

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
НЕИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.09.1956

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ОПЕРАТА ” ПРОДАДЕНА НЕВЕСТА” ОДНОВО НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1956

Автор: Бранко Каракаш Категорија: критика
ДВА УСПЕШНИ КОНЦЕРТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.04.1956

Автор: Н. Огњановска Категорија: критика
„КАРМЕН“ ПАК НА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 13.04.1956