Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
ТРИУМФ НА МАКЕДОНСКАТА МУЗИКА

Периодика: Вечер Датум: 18.03.1983

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
РИТМИЧКА НЕСТАБИЛНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1983

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕСЕКОЈДНЕВЕН МУЗИЧКИ НАСТАН

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕКОЛКУ КВАЛИТЕТНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1980

Автор: Ристо Аврамовски Категорија: критика
ГЕРШВИНОВА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 16.02.1974

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СВЕЧЕН КОНЦЕРТ ПО ПОВОД ДЕНОТ НА МЛАДОСТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1963

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ШЕСТИ КОНЦЕРТ НА ФИЛХАРМОНИЈАТА НА НРМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.02.1962

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НАСТАП НА НАЈМЛАДИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.06.1961

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
НАШЕ НОВО ДИРИГЕНТСКО ИМЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 26.05.1961

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НЕСОМНЕНИ ПОСТИГАЊА, НО И ИСПОЛНУВАЧКИ НЕСКЛАДНОСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.04.1961