Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
РИТМИЧКА НЕСТАБИЛНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1983

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ПРОГРАМА СО ПУКНАТИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ИМПРЕСИВНА ИНСТРУМЕНТАЛНА ИГРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА

Периодика: Вечер Датум: 23.03.1979

Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
УБАВИ ИСПОЛНИТЕЛСКИ РЕЗУЛТАТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.08.1975