Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ЛЕТ ВО МЕСТО
скопско лето: камерно дуо румен димитриев на виолина и евушка трпкова елезовиќ

Периодика: Утрински весник Датум: 01.07.1999

Автор: Стојче Тошевски Категорија: критика
СТУДИОЗЕН ПРИСТАП
концерт на македонските музички уметници на „охридско лето“

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.07.1997

Автор: Евушка Трпкова Елезовиќ Категорија: критика
ТОНСКА СЛИКА
по настапот на благоја ангеловски на труба и тодор светиев на пијано на скопско лето

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.07.1997

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
УСПЕШЕН COME BACK
за концертот на виолинистот румен димитриев во салонот 19.19

Периодика: Вечер Датум: 13.11.1991

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДВА РАЗЛИЧНИ ШОПЕНА
за полурециталите на пијанистките снежана анастаова - чадиковска и евушка трпкова - елезовиќ во салонот 19.19

Периодика: Вечер Датум: 04.04.1991

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
ВО СВЕЧЕН ТОН

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.10.1987

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ТРИ РАЗЛИЧНИ ВРЕДНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 21.11.1985

Автор: Веселинка Бабамова Категорија: критика
ДОСТОИНСТВА НА МУЗИЧКАТА КУЛТУРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.02.1985

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ДОБРА МУЗИКА ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЈА

Периодика: Вечер Датум: 28.09.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
ПРИЈАТНА КОНЦЕРТНА ВЕЧЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.04.1984

Автор: Ратка Димитрова Категорија: критика
РИТМИЧКА НЕСТАБИЛНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.03.1983

Автор: О. Спиркоска Категорија: Осврт
ПРОГРАМА СО ПУКНАТИНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1980

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ИМПРЕСИВНА ИНСТРУМЕНТАЛНА ИГРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.08.1979

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
АМБИЦИОЗНА ПРОГРАМА

Периодика: Вечер Датум: 23.03.1979