Автор: Н.Н. Категорија: критика
ЗАДОВОЛНИ И ПУБЛИКАТА И КРИТИКАТА

Периодика: Нова Македонија Датум: 23.06.1970

Автор: Н.Н. Категорија: Осврт
ПОФАЛНИ КРИТИКИ ВО РОМАНСКИОТ ПЕЧАТ

Периодика: Вечер Датум: 22.04.1969

Автор: Борис Петковски Категорија: критика
„РАЈМОНДА“ НА СКОПСКАТА СЦЕНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 19.01.1969

Автор: Љубомир Бранѓолица Категорија: критика
„БАЛЕТСКИ КОНЦЕРТ“ ВО МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Вечер Датум: 19.06.1968

Автор: Т. Титизов Категорија: критика
ЕЛИЦА ПОПОВСКА КАКО ЖИЗЕЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 18.04.1963

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ОСМИСЛЕНОСТ НА ЕДНО ПОСТОЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1962