Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НОВО ПОЗНАНСТВО

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.06.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.05.1981

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРЕМИЕРА СО МЛАДИ ПЕЈАЧИ
кон изведбата на комичната опера „слугинка - господарка“ од перголези

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.01.1981

Автор: Милан Фирфов Категорија: критика
ДОСЛЕДНИ ВОКАЛНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
УБАВО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПОЛСКИТЕ УМЕТНИЦИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.05.1980

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРОЛЕТ ВО СКОПСКАТА ОПЕРА

Периодика: Нова Македонија Датум: 15.04.1979