Автор: Скопски гласник Категорија: хроника
РАЗВОЈ МУЗИЧКОГ ЖИВОТА У СКОПЉУ

Периодика: 448 Датум: 01.01.1937

Автор: БИШ. Категорија: критика
СКОПСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО „ВАРДАР“ У СОЛУНУ

Периодика: Вардар Датум: 16.06.1936

Автор: В. Косац Категорија: критика
ГОДИНА ДАНА УСПЕШНОГ РАДА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МОКРАЊАЦ“ НА МУЗИЧКОЈ КУЛТУРИ ЈУГА

Периодика: Вардар Датум: 31.05.1936

Автор: Н.Н. (Трајко Прокопиев) Категорија: хроника
МУЗИЧКИ ЖИВОТ У ЛЕСКОВЦУ

Периодика: Вардар Датум: 25.04.1936