Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ОСМИСЛЕНОСТ НА ЕДНО ПОСТОЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 04.11.1962

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ДИВЕРТИСМАНСКА ПРОГРАМА, СТИЛСКИ РАЗЛИЧНА И ПРИВЛЕЧНА

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.05.1962

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
НАСТАП ШТО ГИ ПОТВРДИ СУПЕРЛАТИВИТЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 01.04.1962

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ВКУС, МЕРКА И КВАЛИТЕТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.08.1961

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
РЕТКО УБАВА ПРЕТСТАВА НА „АИДА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.07.1961