Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ИГРАЧКИ ВИРТУОЗИТЕТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 29.08.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
КАРАКТЕРИСТИЧНИ БЕЛЕЗИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.08.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ДОЖИВУВАЊЕ И – ИЗНЕНАДУВАЊЕ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.07.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: Осврт
ОПРЕДЕЛЕНА ФИЗИОНОМИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 10.07.1968

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
БАЛЕТСКА КОМПОЗИЦИЈА ОД ВРВНА ВРЕДНОСТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 30.12.1967

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ЧЕКОР НА ВРАЌАЊЕ КОН КВАЛИТЕТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 24.04.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ПРЕМИЕРНА ИЗВЕДБА НА „СТРЕМЕЖИ“ И „ТАМАРА“

Периодика: Нова Македонија Датум: 02.02.1966

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
ВИСОКИ ИНТЕРПРЕТАТОРСКИ КВАЛИТЕТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 03.07.1965

Автор: ДВЕ ПРЕТСТАВИ – ДВЕ ПРЕМИЕРИ Категорија: критика
ДВЕ ПРЕТСТАВИ – ДВЕ ПРЕМИЕРИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.06.1965

Автор: Тихо Титизов Категорија: критика
Е. ПАКОВСКА-ЏУЛИЕТА Т. ШУЛЕВСКИ – РОМЕО

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.11.1962