Автор: Сотир Голабовски Категорија: критика
ХАРМОНИЧНА СИНТЕЗА МЕЃУ КУЛТУРАТА И ИНСТИКТОТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.03.1977