Автор: Владо Чучков Категорија: критика
НОВИ ИСПОЛНУВАЧКИ ВИЗУРИ

Периодика: Вечер Датум: 13.11.1985