Автор: Драгослав Ортаков Категорија: Осврт
ДУРИ И „РЕВОЛВЕРСКИ ИСТРЕЛИ“

Периодика: Вечер Датум: 20.05.1967

Автор: Мирјана Миљовска Категорија: критика
КОЈ И ШТО ЗА СОВРЕМЕНАТА МУЗИКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1961