Наслов:

СЕКОЈ ДЕН СЕ СВИРИ ДЕЛО ОД ДОМАШЕН КОМПОЗИТОР

ИЗНЕНАДУВАЧКА ШЕСТЅМЕСЕЧНА СТАТИСТИКА