Наслов:

БАЛЕТСКОТО УЧИЛИШТЕ Е СУШТИНСКА АЛКА ЗА ИДНИТЕ БАЛЕТСКИ УМЕТНИЦИ

Со укинувањето на МБУЦ "Илија Николоовски Луј" се нарушува иднинатат на балетската уметност