Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ОПАСНОСТ ОД ЗДОДЕВНОСТИ

Периодика: Вечер Датум: 24.07.1981

Автор: Драгослав Ортаков Категорија: критика
ДОБАР ПРИЕМ НА ТВОРБА ОД ПРОШЕВ

Периодика: Вечер Датум: 11.05.1969