Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ЈУБИЛЕЈ ВО ЗНАКОТ НА МУЗИКАТА

Периодика: Вечер Датум: 25.12.1986

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ПРАЗНИК НА ОПЕРСКАТА МУЗИКА
ПО ПРЕТСТАВАТА КАРМЕН ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА

Периодика: Вечер Датум: 21.07.1986

Автор: Ццетанка Зојчевска Категорија: интервју
СРЕДБА СО ПОЗНАТАТА ПИЈАНИСТКА ОД ЈАПОНИЈА – ИКУКО

Периодика: Вечер Датум: 19.07.1986

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ПРИЈАТНА ОПЕРСКА ВЕЧЕР

Периодика: Вечер Датум: 22.05.1986

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
РАМНОДУШНОСТА ЗА ТРУБАДУР

Периодика: Вечер Датум: 19.05.1986

Автор: Ц. Зојчевска Категорија: критика
ТРИ ПРАИЗВЕДБИ

Периодика: Вечер Датум: 20.10.1978

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: критика
ДА СЕ СВИКЕТ СВИТЕ МУЗИЧАРИ

Периодика: Вечер Датум: 28.11.1977

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: Осврт
ЕДНАШ ВО ДВЕ ИЛИ ТРИ ГОДИНИ?

Периодика: Вечер Датум: 26.10.1977

Автор: Цветанка Зојчевска Категорија: критика
И ПРАИЗВЕДБИ И ПОЗНАТИ ДЕЛА

Периодика: Вечер Датум: 21.10.1977