Автор: Викторија Коларовска-Гмирја Категорија: есеј
ИНСТРУМЕНТ ПО КОЈ ШТО СВИРИ ВСЕЛЕНАТА
КОН ЖИВОТОТ И ДЕЛОТО НА ГУСТАВ МАЛЕР

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.02.1991