Автор: Владо Чучков Категорија: критика
СВЕЧЕНО ДЕФИЛЕ НА КОСТИМИ
за свечениот концерт на скопската оперска куќа, по повод започнувањето на новата оперска сезона

Периодика: Вечер Датум: 20.10.1995

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПОМРАЧЕНИ ОПЕРСКИ ПРАЗНУВАЊА
кон изведбата на „аида“ и дострелите на годинашните мајски оперски вечери

Периодика: Вечер Датум: 08.06.1994

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ИНТЕНЗИВНА, ПОЛНОКРВНА И ВПЕЧАТЛИВА ПРЕТСТАВА
за Вердиевиот „Набуко“ под диригентство на Александар Лековски

Периодика: Вечер Датум: 26.05.1993

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
СТРАСТ НА ИНТЕРПРЕТАЦИЈАТА
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ЦАР САМУИЛ И КОНЦЕРТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.05.1991

Автор: Васка Наумова-Томовска Категорија: критика
СО ЗАМИСЛЕН СЈАЈ

Периодика: Нова Македонија Датум: 25.07.1990

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
УБЕДЛИВО ОЖИВОТВОРУВАЊЕ
КОН ИЗВЕДБАТА НА ОПЕРАТА ЦАР САМУИЛ ОД КИРИЛ МАКЕДОНСКИ ВО ИЗВЕДБА НА ОПЕРАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР

Периодика: Нова Македонија Датум: 12.05.1990

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ВИСТИНСКА ЧУДЕСНА РОЗИНА
ЗА ПРЕТСТАВАТА СЕВИЛСКИОТ БЕРБЕР ОД Џ. РОСИНИ ВО ИЗВЕДБА НА КОЛЕКТИВОТ НА БЕЛГРАДСКАТА ОПЕРА

Периодика: Вечер Датум: 23.05.1989

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРЕТСТАВА БЕЗ ВОЗБУДИ
ЗА ВЕРДИЕВИОТ НАБУКО НА ГОДИНАШНИВЕ МАЈСКИ ОПЕРСКИ ВЕЧЕРИ

Периодика: Вечер Датум: 15.05.1986

Автор: Снежана Пановска Категорија: критика
КОМПАКТЕН АНСАМБЛ

Периодика: Нова Македонија Датум: 14.05.1986

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
ПРВИТЕ АПЛАУЗИ ЗА БЕЛГРАЃАНИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 11.05.1983

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
АПЛАУЗИ ЗА ЈАНЧЕВЕЦКА

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.03.1966

Автор: Ѓоко Георгиев Категорија: критика
КОНЦЕРТ НА ВАСА БЕЛОШЕВИЌ И ВОКАЛНИТЕ СОЛИСТИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 07.03.1964