Автор: Б. Ортаков Категорија: критика
ОВАЦИИ ЗА ИЛЈА ГРУБЕРТ

Периодика: Нова Македонија Датум: 21.08.1987

Автор: Г. Коруновски Категорија: критика
РОМАНТИЧЕН МОЦАРТ
КОН НАСТАПОТ НА КАМЕРНИОТ ОРКЕСТАР НА РТС

Периодика: Нова Македонија Датум: 06.05.1986