Автор: Тина Иванова Категорија: критика
ПРОДУХОВЕНА ТВОРЕЧКА ФАНТАЗИЈА
Кон рециталот на македонскиот пијанист Тодор Светиев

Периодика: Утрински весник Датум: 05.11.2003

Автор: Бојан Ортаков Категорија: критика
КРЕАТИВЕН ПОТТИК
РЕЦИТАЛ НА ПИЈАНИСТОТ ТОДОР СВЕТИЕВ

Периодика: Нова Македонија Датум: 27.11.1987

Автор: Јане Коџабашија Категорија: критика
НЕКОЛКУ КВАЛИТЕТНИ ИЗВЕДБИ

Периодика: Нова Македонија Датум: 28.06.1980

Автор: Димитрије Бужаровски Категорија: критика
МУЗИЦИРАЊЕ ШТО ВОСХИТУВА

Периодика: Нова Македонија Датум: 17.12.1975

Автор: Јелица Тодорчевска Категорија: критика
ИСПОЛНЕТИ ОЧЕКУВАЊА

Периодика: Нова Македонија Датум: 09.08.1975

Автор: Владо Чучков Категорија: критика
ПРЕЦИЗЕН И ХОМОГЕН ЗВУК

Периодика: Нова Македонија Датум: 20.08.1964